Skip to main content

Ostatnio wydatki na reklamę wzrosły w ramach ogólnych działań marketingowych. Powodem tego jest precyzja. Dzięki wsparciu nowych i ulepszonych danych, a także zaawansowanych narzędzi i technologii, marketerzy mogą sprecyzować swoje reklamy.

Większa precyzja prowadzi do minimalnego marnotrawstwa. Jest to reklama skierowana do osób nieodpowiadających. Bez tak dużej ilości odpadów można uzyskać lepszy zwrot z inwestycji, a reklamy są jeszcze większe.

Ten wzrost precyzji wynika głównie z rozwoju marketingu cyfrowego. W ostatnich latach światowy wskaźnik wzrostu wyniósł ponad 20%. Oczekuje się, że ten niezwykły wzrost utrzyma się na stałym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Technologia cyfrowa stała się stylem życia praktycznie każdego na świecie. Wybuch danych występuje w interakcjach i działaniach, które są powiązane z precyzyjnymi zachowaniami z wielką precyzją. Doprowadziło to do znacznego wzrostu nauki o danych.

Analiza danych ma kluczowe znaczenie dla marketingu, ponieważ pomaga firmom dokładniej dotrzeć do potencjalnych klientów i nawiązać z nimi kontakt. Istniejąca scena marketingowa jest kształtowana przez naukę danych. To samo dotyczy przyszłości relacji konsumenckich.

Analiza danych jest wymogiem dla marketerów

Rozwój nauki o danych jako obszaru zainteresowania i kompetencji pokazuje potrzebę wykazania się swoimi stwierdzeniami z większą pewnością, spójnością i dokładnością.

Nowy zestaw algorytmów został również wprowadzony do przemysłu za pomocą analizy danych. Badanie podziału rynku wykorzystuje techniki grupowania. Kontrolowane szkolenie maszyn pomaga przewidywać trendy. Metody porównywania wzorców mogą rozpoznać dokładne zachowanie zakupowe.

W połączeniu z dostępnymi obecnie danymi algorytmy te mogą znaleźć rozwiązania problemów marketingowych na większą skalę, przy rosnącej wiedzy. Daje to marketerom możliwość tworzenia profili klientów i identyfikowania potencjalnych nabywców, gdy jest to naprawdę ważne.

Mobile nadal daje wielkie nadzieje

Telefony komórkowe są bardziej osobiste niż komputery stacjonarne. Smartfony śledzą lokalizacje, ułatwiając marketerom dostrzeganie związku między liczbą osób narażonych na określoną reklamę a tymi, którzy odwiedzają sprzedawcę. Zapewnia to cenny związek między zachowaniami klientów zarówno w trybie online, jak i offline.

Ponadto aplikacje mobilne zapewniają kompleksowy wgląd w zachowanie i zainteresowania klientów. W ten sposób można tworzyć bardziej szczegółowe profile w celu prowadzenia bardziej ukierunkowanych kampanii marketingowych.

Wymagane są przydatne informacje

Analiza danych ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji i artykułowania podróży klienta. Coraz więcej klientów korzysta z różnych platform i urządzeń, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Jednak ze względu na brak praktycznych informacji promujących sprzedaż, dane te są bezcelowe. Analiza wielu algorytmów, od plików cookie po ruch pieszy, jest niezbędna do uzyskania takich informacji.

Przy takim bogactwie dostępnych informacji korzystanie z danych może być zniechęcające. Aby w pełni wykorzystać strategię marketingową, należy pamiętać o sztuce informatycznej. Dane są tak skuteczne, jak dane wykorzystane do osiągnięcia wyników.

Wzrost przychodów z paliw

Udoskonalone dane, zaawansowana integracja i rosnące wykorzystanie chmur marketingowych nadal przyczyniają się do ogólnych przychodów marki i budżetów marketingowych. Na przykład o wiele łatwiej jest utworzyć bazę danych z jednym źródłem z prywatnością, która pozwala porównać aktywność zakupową tych, którzy mają reklamę, i tych, którzy jej nie widzieli.

Funkcje chmury torują drogę do zaawansowanych analiz

Nowe możliwości chmury marketingowej umożliwiają marketerom przeprowadzanie złożonych analiz różnych informacji. Obejmuje to niezależne pomiary, źródła zewnętrzne i własne dane.

Zasadniczo nie są to rekordy statyczne. Strumienie danych są stale aktualizowane. Wyniki służą do poprawy dokładności i zwrotu z inwestycji w marketing.

Reklama informuje konsumentów o zmianie opcji i wspiera innowacje. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju marek. Większa precyzja oznacza, że ​​marnuje się mniej reklam na ludziach, którzy nie są zainteresowani zostaniem klientami. Z powodu analizy danych tak właśnie jest i jest prawdopodobne, że jej znaczenie dla reklamy pozostanie przez pewien czas w przyszłości.

[ff id=”6″]