Skip to main content

Wraz z rozwojem nauki tradycyjne sekwencjonowanie Sanger nie spełniło nowych wymagań dotyczących niskich kosztów, wysokiej przepustowości i dużej prędkości.

W ostatnich latach, wraz z odkryciem i postępem technologii sekwencjonowania drugiej generacji, szybkość sekwencjonowania genów znacznie wzrosła, osiągając jednocześnie znaczny spadek kosztów, co umożliwia zastosowanie sekwencjonowania genomu na dużą skalę. Teraz koszt sekwencjonowania osobistego genomu wynosi około 5000 USD i oczekuje się, że spadnie do mniej niż 1000 USD w ciągu najbliższych kilku lat.

Szybki rozwój technologii sekwencjonowania będzie sprzyjał masowej akumulacji danych sekwencjonowania DNA, czemu towarzyszy jednocześnie akumulacja odpowiednich poszczególnych chorób, objawów i innych danych. Jeśli gromadzimy wystarczającą ilość danych, ważne jest, aby je zrozumieć. Na poziomie mikro pokolenia biologów molekularnych badające wpływ oczywistych cech biologicznych, jakie geny wywierają na wykorzystanie technologii takich jak nokaut genowy, osiągnęły przełom w wielu krytycznych aspektach. Statystyki i inne techniki analizy danych są wprowadzane na poziomie makro w celu zbadania związku między sekwencjami genowymi a fenotypem biologicznym. Gromadzenie podstawowych badań naukowych stopniowo przynosi przełomy w zastosowaniu klinicznym.

Istnieją obecnie dwa główne rodzaje zastosowań klinicznych, jeden mający na celu badanie przesiewowe zwykłych ludzi pod kątem chorób. Wyznacza przyszłe ryzyko raka, mierząc znane geny związane z miejscem choroby. Drugi ma na celu diagnozowanie raka i innych śmiertelnych chorób. Znajduje najskuteczniejszy dla niektórych pacjentów w wielu lekach lub planach, testując loci niektórych genów.

Dane z badań BBC pokazują, że globalny rynek sekwencjonowania genów wzrósł z 7,941 mln USD w 2007 r. Do 4,5 mld USD w 2013 r. I osiągnie 11,7 mld USD w 2018 r., Przy wzroście CAGR 21,2% wzrośnie.

Obecnie rynek platform sekwencyjnych de novo jest głównie obsługiwany przez kilku dużych producentów, w tym Illumina, Ion Torrent / Life Technologies (przejęcie Thermo Fisher w 2014 r.), 454 Life Sciences / Roche itp.

W takich okolicznościach pojawia się technologia sekwencjonowania nowej generacji (sekwencjonowanie drugiej generacji). Jako rozwijający się przemysł, technologia sekwencjonowania nowej generacji może być stosowana w badaniach klinicznych, takich jak odkrywanie przeciwciał, przemysł opieki zdrowotnej, przemysłowe i rolnicze zastosowania badań genowych oraz badania naukowe i rozwój.

Aby stymulować rynek sekwencjonowania nowej generacji, musimy najpierw zainwestować więcej małych i średnich firm, które koncentrują się na tym obszarze.

[ff id=”4″]