Skip to main content
Przemysł

Cybernękanie – Klątwa technologii New Age

Nadużycie technologiczne

Wraz z pojawieniem się technologii komputery, laptopy, tablety i smartfony stały się częścią naszego codziennego życia. Dzisiaj dosłownie nikt nie może pozostać bez tych urządzeń. Sektor łączności kurczy świat na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Internet umożliwił skrajnym krańcom ziemi połączenie się za naciśnięciem jednego przycisku. Sieci społecznościowe pomogły również ludziom łączyć się z różnych miejsc na całym świecie, poznawać się i budować przyjaźń na całe życie. Te strony internetowe i platformy pomogły nawet ludziom znaleźć dawno zaginionych przyjaciół i członków rodziny i zbliżyć ich do siebie. Ale oprócz zalet nowa technologia przyniosła ze sobą klątwę. A ta klątwa to cybernękanie. Jest to forma cyberprzestępstwa, która jest celowo wykorzystywana w sposób wrogi w celu nękania i grożenia innym ludziom. Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii rośnie również cyberprzemoc.

Zagrożenie

Problem ten stał się coraz większym zagrożeniem, szczególnie wśród nastolatków. Cybernękanie obejmuje wykorzystywanie wiadomości tekstowych lub e-maili, plotek wysyłanych pocztą elektroniczną lub umieszczanych na portalach społecznościowych, a także zawstydzających zdjęć, filmów, stron internetowych lub fałszywych profili. Ludzie, którzy są zastraszani w Internecie, są czasami zastraszani osobiście. Pozbycie się cyberprzemocy jest czasem dość trudne, ponieważ źródło nie jest znane i nie możemy go ograniczyć. Może się to zdarzyć przez całą dobę i dotrzeć do osoby, nawet gdy jest ona sama. Wulgarne wiadomości i zdjęcia mogą być publikowane anonimowo i szybko dystrybuowane do bardzo szerokiego grona odbiorców. Śledzenie źródła może być trudne, a czasem niemożliwe. Usuwanie niedopuszczalnych lub irytujących wiadomości, tekstów i obrazów jest niezwykle trudne po opublikowaniu lub wysłaniu.

Wpływ psychiczny

Chociaż same serwisy społecznościowe nie promują tego rodzaju działalności, są wykorzystywane jako narzędzie do wykonywania tak strasznej pracy. Dzieci i kobiety są głównymi ofiarami cyberprzemocy. Może mieć znaczący negatywny wpływ na umysł. Młodzież lub dzieci, które są ofiarami tej przerażającej zbrodni, mogą doświadczyć zmian w zachowaniu, takich jak nagłe i intensywne spożywanie alkoholu i narkotyków, tendencja do opuszczania szkoły, zastraszanie osobiste, niechęć do szkoły, słabe oceny, niższa samoocena i podlegać nieregularnym problemom zdrowotnym.

Kolejna forma zastraszania

Cyber ​​prześladowanie jest kolejną formą cybernękania. Może to obejmować fałszywe oskarżenia, nieprzyjemne obserwacje, groźby, kradzież tożsamości i uszkodzenie danych lub urządzeń, prośby o nieletni stosunek seksualny lub zbieranie informacji o nękaniu. Kobiety są głównymi ofiarami prześladowania w Internecie.

Konsekwencje

Może być równie groźny i przerażający jak każde inne przestępstwo, chociaż nie ma fizycznego ani werbalnego kontaktu z prześladowcą. Ofiary tego przestępstwa mogą doświadczać zarówno skrajnych reakcji psychicznych, jak i emocjonalnych. Może to prowadzić do zmian w wzorach snu, depresji, lęku, gniewu, paranoi, szoku i niedowierzania.

Środki ostrożności i kroki, które należy podjąć

Jeśli ktoś padnie ofiarą jednego z tych dwóch szykan, nie powinien go zatrzymywać dla siebie. Pomoc członków rodziny, bliskich przyjaciół lub profesjonalnych doradców rozwiązuje ten problem. Należy zwrócić się o pomoc prawną, ponieważ należy ją zgłosić policji w dziale cyberbezpieczeństwa, aby sprawca mógł zostać odnaleziony i aresztowany najwcześniej. Rodzice powinni być otwarci na swoje dzieci i od czasu do czasu monitorować ich aktywność społeczną, zwłaszcza jeśli są małoletni. Prawidłową kontrolę i ochronę wiadomości e-mail i danych osobowych należy wykonywać ostrożnie, aby nie zostały zhakowane i niewłaściwie wykorzystane. Dlatego możesz chronić siebie i swoich bliskich przed nękaniem w sieci, zachowując niewielką ostrożność i świadomość.

[ff id=”4″]