Skip to main content

Biorąc pod uwagę zmieniające się trendy w branży transportu drogowego, w tym transport platformowy, aspekt technologiczny usług zmienia się odpowiednio. Było to widoczne ze zmian w strukturze i zarządzaniu działalnością maklerską związaną z frachtem, które towarzyszyły postępowi technologicznemu. Ciągła zmiana w branży wymaga ponownego przemyślenia naszych modeli biznesowych.

Transport ładunków na żądanie jest nadal pionierem wśród spedytorów ciężarówek i innych w branży transportu drogowego, ponieważ możliwe jest zarejestrowanie się na stronie internetowej i samodzielne wybranie spedytora. Pomimo tej nowej technologii branża uważa, że ​​firmy korzystające ze stron internetowych z ciężarówkami na żądanie postrzegają tę technologię jako skuteczny sposób na natychmiastowe znalezienie nadawcy swojej przesyłki w czasie rzeczywistym.

Jaka będzie pozycja brokera frachtu

Chociaż niektórzy brokerzy towarowi są zaniepokojeni tą nową technologią z usług ciężarówek na żądanie, które są dostępne online, brokerzy nie muszą się martwić o tę nową technologię, jeśli nadal będą oferować wysokiej jakości i wydajne usługi po rozsądnych cenach.

Część populacji uważa, że ​​coraz częstsze korzystanie z lokalizacji ciężarówek na wezwanie wynika z faktu, że firmy są sfrustrowane nadmiernymi opóźnieniami w znalezieniu pośredników towarowych w celu zapewnienia bezpiecznych przesyłek. Raport sugeruje, że powodem przejścia z narzędzi biznesowych na narzędzia ciężarowe na żądanie jest szybka obróbka osiągnięta dzięki technologii ważnej dla każdej firmy. Ten czynnik prędkości nie został skutecznie spełniony przez brokerów frachtu przy użyciu tradycyjnej metody obsługi.

Innym powodem przejścia firm na transport na żądanie jest możliwość zawyżenia cen, które są pobierane przez brokerów frachtu. Chociaż eksperci z globalnego łańcucha dostaw z wieloletnim doświadczeniem mogą lepiej obliczyć uczciwą cenę za wysyłkę, istnieje wiele małych firm, które nie mają dogłębnego zrozumienia branży przewozów. Nawet jeśli obliczone koszty transportu są powszechną praktyką, te małe firmy są sceptycznie nastawione do kosztów, jakie płacą brokerom.

W jaki sposób przeciętny broker frachtowy będzie odczuwał usługi ciężarówek na żądanie? Najlepszym rozwiązaniem dla tych brokerów byłoby podanie uczciwej ceny za usługi i zapewnienie szybkiej dostawy przesyłki. Jednak brokerzy muszą nadążać za zmieniającymi się technologiami i modelami biznesowymi. Aby pozostać odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, musisz dostosować się do nowszej technologii, pomimo nowych narzędzi i rozwiązań wprowadzających zmiany w branży.

[ff id=”4″]