Skip to main content

Przepisy te prawnie zmuszają sprzedawcę domu do ujawnienia potencjalnemu nabywcy wszystkich poważnych wad nieruchomości. Przepisy zostały utworzone, aby chronić kupującego przed wadami, które nie zostały zauważone, dopóki nie zamknęli domu i nie zostali właścicielami. Egzekwowanie przepisów dotyczących ujawniania własności jest często trudne, ponieważ poważne niedociągnięcia można potencjalnie interpretować. Z tego powodu przepisy ciągle się zmieniają, co oznacza, że ​​wiele stanów nie posiada skutecznych przepisów dotyczących ujawniania informacji. Jeśli państwo nie ma obowiązkowych przepisów dotyczących ujawniania własności, zwykle jest to dobrowolnie ujawniane.

Przepisy te mogą obejmować wiele różnych tematów. Dlatego skontaktuj się z wykwalifikowanym prawnikiem lub agentem nieruchomości, aby dowiedzieć się, jakie informacje obejmują. W odniesieniu do ujawniania własności istnieją zarówno przepisy stanowe, jak i federalne związane z tymi przepisami. Niektórzy brokerzy mają dodatkowe warunki dotyczące aukcji, które akceptują. W Stanach Zjednoczonych prawo federalne wymaga ujawnienia informacji o stosowaniu farb ołowiowych w domach przed 1978 r. Przepisy dotyczące ujawniania informacji dotyczą ogólnie substancji toksycznych lub niebezpiecznych oraz obecności azbestu i gazu radonowego.

Przepisy te mają na celu ochronę potencjalnego nabywcy przed zakupem domu, o którym wiadomo, że ma wady lub problemy. Na przykład, jeśli dom, który chcesz kupić, ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemi lub powodzi, sprzedawca zazwyczaj musi przekazać Ci te informacje zgodnie z tymi przepisami. Oprócz ochrony ujawnienia własności, kupujący powinien również zlecić inspekcję w domu przeprowadzoną przez profesjonalistę. Ta inspekcja może znaleźć inne potencjalne problemy. Czasami pożyczkodawca wymaga przeprowadzenia kontroli domu przed zatwierdzeniem pożyczki.

W niektórych stanach istnieją długie kwestionariusze, które właściciel musi wypełnić, zanim będzie mógł sprzedać nieruchomość. W tym kwestionariuszu pytane są możliwe problemy lub braki w nieruchomości. Kwestionariusze te zazwyczaj obejmują wszystko, od problemów związanych z gruntami po okablowanie i instalację w domu. Niektóre rzeczy, które sprzedawca musi ujawnić, to między innymi:

• Uszkodzenie przez wodę spowodowane nieszczelnym dachem

• Obecność mokradeł na części nieruchomości

• Ostatnie zgony na stronie

Zasadniczo przepisy te wymagają jedynie, aby sprzedaż odkryła problemy, o których są świadomi. Oznacza to, że nie mogą oni ponosić odpowiedzialności za problemy, których nie znali przed wprowadzeniem domu na rynek, ale nie każde państwo oferuje taką ochronę. Było kilka przypadków, w których sprzedawca może zostać pozwany przez kupującego po tym, jak kupujący zostanie właścicielem domu do wynajęcia. Z tego powodu potrzebujesz porady eksperta na temat przepisów dotyczących ujawniania nieruchomości w swoim stanie.

[ff id=”3″]