Skip to main content

Technologia kryminalistyczna stała się szerokim obszarem badań związanych z dowodami naukowymi wykorzystywanymi w sprawach karnych. Te fizyczne dowody składają się z kolekcji naukowej i jej analizy. Istnieje wiele nowych aspektów tego rodzaju technologii, które mają na celu udokumentowanie lub ustalenie faktów do zastosowania w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Jednym z obszarów technicznych, które mają wiele do zaoferowania, jest oprogramowanie cyfrowe. Przestępcy i terroryści mają możliwość korzystania z różnych urządzeń elektronicznych w swoich przestępstwach. Ponieważ przestępstwa rosną wraz z komponentem cyfrowym, organy ścigania muszą dysponować sprzętem do ich zwalczania. Cyfrowe oprogramowanie kryminalistyczne może odzyskiwać dane z komputera, który został ponownie sformatowany lub podzielony na partycje

Inne odpowiednie programy:

• Program, którego można użyć do skasowania dysku twardego

• Oprogramowanie szpiegowskie może zlokalizować ukryte partycje i szybko przetwarzać duże dyski twarde i nie tylko.

• Obrazy można kompresować w obrazy „płaskie” w celu analizy dyskietek

• „Menedżer partycji”, który sprawdza wszystkie partycje na dysku twardym i może je przełączać, a nawet ukrywać

• Nowy program do blokowania zapisu chroni informacje na komputerze bardziej skutecznie niż poprzednie programy

Nauka, która interpretuje treść obrazu, to kryminalistyczna analiza obrazu. Kilka firm wyprodukowało wydajne urządzenia, które zmniejszają koszty i przyspieszają dochodzenia. Urządzenie służy do fotografii porównawczej, do analizy treści, do fotogrametrii (wykorzystanie zdjęć do wykonywania pomiarów) i do uwierzytelniania obrazu. Różne techniki wykorzystują megadane, proporcje pikseli i błędy do wydobywania informacji z filmów, zdjęć i animacji. Jest to skuteczne, nawet jeśli osoba próbowała podstemplować dowody.

Jednym z nowszych narzędzi jest kryminalistyka wideo, która jest przede wszystkim przeglądem naukowym i oceną dowodów multimedialnych w kwestiach prawnych. Celem tej technologii jest zapewnienie dokładnego obrazu dowodów dla sędziego i ławy przysięgłych w celu ustalenia wyroku w postępowaniu cywilnym lub karnym. Ponadto technologia ta wykorzystuje techniki przetwarzania w celu ulepszenia wideo, udoskonalenia ziarnistych zdjęć oraz ulepszenia konkretnej osoby lub obiektu na wideo. Cyfrowe filmy wideo są również konwertowane do określonych formatów w celu analizy sądowej. Ten rodzaj pracy jest ważny dla rozwiązywania problemów związanych z egzekwowaniem prawa, bezpieczeństwem, nadzorem, a nawet operacjami wojskowymi.

Odzyskiwanie danych to proces wykorzystywany ze względów prawnych do pobierania danych z komputerów. Usunięcie wszystkich informacji z komputera jest znacznie trudniejsze, niż większość ludzi myśli. Celem odzyskiwania danych jest odzyskanie utraconych lub usuniętych informacji. Uzyskane dane są tworzone przy użyciu procesu gromadzenia, analizy i późniejszego przechowywania. Po pomyślnym wykonaniu tych kroków ekspert komputerowy ma utracone dane do przedstawienia w sądzie. Technologię tę można wykorzystać w postępowaniu cywilnym lub karnym w celu przedstawienia dowodów sądowi.

Kiedy kryminalistycy opisują dowody, które można wykorzystać w sądzie, muszą one również obejmować technologię i naukę niezbędne do ich dostarczenia. Zgodnie z prawem prowadzone jest dochodzenie kryminalistyczne, które identyfikuje fakty i dowody, które są uważnie rozpatrywane i rozpatrywane na sali sądowej, z uwzględnieniem łańcucha dostaw. Pododdziały, które istnieją w tym obszarze badań, to kryminalistyka firewall, kryminalistyka baz danych i kryminalistyka dla urządzeń mobilnych.

[ff id=”4″]