Skip to main content

Przemysł skórzany napotyka szereg trudności lub wyzwań. Eksperci w tej dziedzinie muszą znać wyzwania, aby znaleźć sposoby ich aresztowania. Wyzwania omówione w tym artykule zostały jednak rozwiązane za pomocą odpowiednich rozwiązań.

1. Problemy z zaopatrzeniem materiałowym

Przemysł skórzany boryka się z problemem zakupów materiałów. Na ogół brakuje materiałów do produkcji przedmiotów. Niektóre z nich są bardzo trudne do uzyskania, ponieważ nie ma lokalnych producentów lub jest ich niewielu. Większość materiałów do galanterii skórzanej jest importowana do kraju z zagranicy. To czyni je bardzo drogimi, co prowadzi do wysokich kosztów produkcji i nadmiernych cen produktów. To poważnie wpłynęło na patronat i ich sprzedaż.

Problem ten można rozwiązać, lokalizując lokalne branże, które wytwarzają te materiały do ​​produkcji wyrobów skórzanych. Bez wyjątku obniżyłoby to ich koszty i koszty wytwarzanych z nich produktów, co skutkowałoby większym wzrostem zakupów i zaangażowania klientów. Jeśli niektóre materiały zostały przywiezione, rząd powinien obniżyć cła importowe, aby klienci mogli kupować wyroby skórzane produkowane lokalnie.

2. Brak zaufania klientów do lokalnych wyrobów skórzanych

Niektórzy rzemieślnicy skóry nie używają dobrych materiałów do produkcji, ale narzucają także wysokie ceny na swoje produkty. Niektóre są bardzo nieuczciwe. Okłamują swoich klientów, że używali skóry naturalnej do swoich produkcji, podczas gdy używali skóry syntetycznej. To osłabiło zaufanie kupujących do lokalnych rzemieślników skórzanych. Teraz wolą kupować zagraniczne wyroby skórzane, które w odróżnieniu od wytwarzanych lokalnie, nietrwałych przedmiotów mają jakość jako znak rozpoznawczy.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest to, że producenci skór powinni być uczciwi wobec swoich klientów i mówić im prawdę. Muszą także używać dobrych lub wysokiej jakości materiałów do produkcji skóry. Wzmocniłoby to patronat i zakup produktów.

3. Zgodność z wymogami dotyczącymi etykietowania

Większość rzemieślników skórzanych nie przestrzega wymagań dotyczących pieczęci jakości w branży skórzanej. Obejmuje to kontrolę jakości, wykończenie, pakowanie itp. Może to być spowodowane brakiem umiejętności nabywania umiejętności. To tłumaczy niski poziom patronatu dla lokalnych produktów skórzanych.

Wszystkie firmy rzemieślnicze powinny być zmuszone do przyłączenia się do zawodowego stowarzyszenia rzemieślników skórzanych, aby zaradzić tej sytuacji. Stowarzyszenie powinno egzekwować wymagania dotyczące etykiet dla wszystkich firm produkujących wyroby skórzane. Karę za naruszenie wymagań należy zapłacić inwestorom, którzy zniechęcają ich do odstraszania innych rzemieślników.

Wytwórcom skór należy również zaoferować szkolenie w zakresie spełniania tych wymagań dotyczących etykiet. Zakładom stolarskim należy regularnie oferować warsztaty, seminaria, fora i wykłady, aby zapoznać ich z nowoczesnymi technikami produkcji, wykończeniami itp. Powinny także odbywać się wykłady na temat etyki pracy, wartości moralnych i ludzkich, postaw itp. Przedsiębiorstwa rzemieślnicze w tym kraju spełniłyby wymogi pieczęci.

[ff id=”4″]