Skip to main content

Oczekuje się, że rynek informatyki śledczej przyspieszy z powodu wzrostu zaawansowanej przestępczości cyfrowej i ataków terrorystycznych, a także wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się. Informatyka sądowa, która dotyczy analizy i raportowania danych cyfrowych do celów prawnych, jest najbardziej znanym rynkiem na całym rynku cyfrowej medycyny sądowej. Kryminalistyka komputerowa stała się bardzo dynamiczna w dziedzinie cyberprzestępczości w celu przeprowadzenia uporządkowanego dochodzenia w celu odkrycia ukrytych faktów w celu uzyskania dokładnych wyników dochodzenia. Śledczy używają różnych technik do badania i wyszukiwania ukrytych, zaszyfrowanych lub usuniętych plików lub folderów.

Kryminalistyka komputerowa jest bardzo popularna w rozwiniętych regionach, takich jak Ameryka Północna i Europa, ze względu na postęp technologiczny i zwiększony wskaźnik cyberprzestępczości. Podczas gdy wzrost oszustw korporacyjnych zwiększył popyt na informatykę komputerową. Wielka Brytania i inne kraje europejskie, takie jak Włochy i Niemcy, zaobserwowały rosnący trend w kryminalistyce komputerowej, ponieważ różne branże w regionie stały się bardziej świadome bezpieczeństwa swoich danych. W rezultacie producenci szukają innowacyjnych produktów i usług, aby wzmocnić swoją obecność na rynku i sprostać rosnącemu popytowi. Kryminalistyka komputerowa zyskała również popularność w krajach rozwijających się, takich jak Indie i Chiny, ze względu na rosnące zagrożenia pirackie i cyberprzestępczość, a także zwiększone wydatki rządowe na sektory digitalizacji, takie jak bankowość, egzekwowanie prawa, obrona i technologie informacyjne. Wzrost dochodu do dyspozycji i wzrost liczby wykształconych konsumentów uzupełniały także rozwój rynku w regionie.

Rekomendacja kryminalistyki komputerowej jako potrzeby właściwego badania przez organizacje rządowe gwałtownie zwiększyła wskaźnik akceptacji zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Aby zachować integralność, na przykład rządy różnych krajów w regionach takich jak Chiny i Brazylia wprowadziły nowe przepisy dotyczące dostępu do danych i karania za zmiany danych lub nieprawidłowe wprowadzanie danych.

Aby konkurować z uznanymi dostawcami, inni producenci, tacy jak Paraben Corporation, Binary Intelligence i Digital Detectives, planują między innymi opracowanie nowych narzędzi komputerowych w celu zwiększenia atrakcyjności konsumentów i zwiększenia ich udziału w rynku. Jednak kluczowi gracze na rynku, tacy jak Access Data Group Inc., Guidance Software, Inc. i LogRhythm Inc., wykorzystali korzyści skali w celu zaspokojenia rosnącego popytu na kryminalistykę komputerową. Ugruntowane marki wybrały wprowadzenie produktu, partnerstwo i ekspansję biznesu jako strategię wzrostu w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Na przykład w lutym 2015 r. Access Data Group Inc. ogłosiła opracowanie nowej ulepszonej wersji oprogramowania Summation 5.6, która umożliwia ocenę przypadków, przetwarzanie kompleksowych danych, a także administrację, ostateczny przegląd i zarządzanie transkrypcją. Głównym celem wprowadzenia tego produktu było poinformowanie konsumentów o zaawansowanych funkcjach tego oprogramowania w celu zdobycia popularności na rynku. Rosnąca złożoność urządzeń mobilnych i rosnące wykorzystanie aplikacji w chmurze mogą jednak hamować rozwój rynku cyfrowej medycyny sądowej.

Geograficznie Ameryka Północna stała się największym cyfrowym rynkiem kryminalistycznym. Wzrost wskaźników cyberprzestępczości i postęp technologiczny sprawiają, że region ten sprzyja wzrostowi w okresie prognozy. Jednak w regionie Azji i Pacyfiku prognozowana jest maksymalna stopa wzrostu na rynku cyfrowej medycyny sądowej, co wynika ze wzrostu cyberprzestępczości i rosnącej świadomości konsumentów w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie.

[ff id=”6″]