Skip to main content

Kodowanie medyczne stało się obecnie jednym z najważniejszych obszarów branży opieki zdrowotnej. Kody te są używane do poprawy ogólnej efektywności operacji w tej branży. Istnieją różne rodzaje kodów, które są używane do różnych rodzajów działań i celów rozliczeniowych, więc nie ma żadnych zwolnień i rozbieżności w opiece zdrowotnej. Z tego powodu bycie enkoderem medycznym stało się atrakcyjnym wyborem zawodowym, ponieważ wielu młodych specjalistów jest przeszkolonych na tę ścieżkę kariery. Kodowanie oferuje szereg korzyści z różnych przemysłowych punktów widzenia, które omówiono poniżej.

Monitorowanie postępu medycznego i diagnozowanie chorób

Obecnie większość placówek opieki zdrowotnej prowadzi elektroniczną dokumentację swoich pacjentów i ich postępów dzięki kodowaniu medycznemu. W ten sposób mogą śledzić postępy pacjenta. Zazwyczaj kody zawierają wszystkie szczegóły, takie jak rodzaj choroby pacjenta, harmonogram diagnozy i leczenia, rodzaje leczenia i stosowane leki itp. W rezultacie placówki medyczne nie muszą sprawdzać karty medycznej każdego pacjenta, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych decyzji. Ogólnie rzecz biorąc, kodowanie pomaga lekarzom i specjalistom śledzić postępy pacjenta i określać, kiedy powrócić do leczenia i jak zachowuje się w przypadku niektórych procedur lub leków.

Pomocny w badaniach medycznych i finansowaniu

Przemysł medyczny nie może przetrwać bez odpowiednich badań, a pracownicy służby zdrowia i badacze spędzają dużą część swojego czasu. Dzięki odpowiednim badaniom przemysł może opracować przełomowe leki, metody leczenia i szczegóły diagnostyczne. Pomaga naukowcom i lekarzom znaleźć istotne i krytyczne choroby, nad którymi należy pracować na całym świecie. Mogą również dowiedzieć się o szczegółach ich wpływu na ludzi i ich wyniki, aby mogli silnie argumentować, starając się uzyskać odpowiednie fundusze od organizacji.

Śledź proces zwrotu pieniędzy

Większość zakładów opieki zdrowotnej czerpie dochody ze świadczeń Medicare i różnych innych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych. Tutaj przydaje się kodowanie medyczne i fakturowanie. Kodowanie medyczne jest wykonywane w celu rejestrowania zdarzeń każdego lekarza i pacjenta związanych z diagnozą, różnymi testami, zabiegami, procedurami itp. Kody te są następnie wysyłane do agencji ubezpieczeniowych i Medicare w celu zwrotu kosztów opieki zdrowotnej może. Zazwyczaj kody te muszą być pisane poprawnie, usługa może być niedopłacona lub nadpłacona, a jej poprawne wykonanie wymaga dużo pracy.

Dokładność jest ważna podczas kodowania. Pojedynczy niewłaściwy kod może prowadzić do błędnych założeń, a błędne założenia mogą prowadzić do niewłaściwego traktowania i procedur. Dlatego większość organizacji opieki zdrowotnej chce, aby ich kody były obsługiwane przez profesjonalnych programistów.

[ff id=”4″]